Mısır Çarşısı
Fotoğraf Galerisi

Genel Kurul İlan

MISIR ÇARŞISI ESNAFLARI YARDIMLAŞMA VE KORUMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin  Olağan  Genel Kurul Toplantısı  13. OCAK 2015 Salı günü saat 14.00 de
BAB-I HAYAT ‘ da ; Yeni Cami Caddesi No . 39/ 47 Mısır Çarşısı Sultanhamam Girişi Haseki Kapısı Üstü Eminönü / İSTANBUL  adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 20.OCAK 2015 SALI günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama
2-Kongre Başkanlık ve Divan seçimi
3-Saygı duruşu
4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ‘nun ayrı ayrı ibrası
6-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
8-Dilek ve temenniler
9-Kapanış